JAGUAR OG LAND ROVERS PERSONVERNERKLÆRING

Denne personvernerklæringen forklarer hvordan BC Norway AS og våre forhandlere av bilmerkene Jaguar og Land Rover («vi» eller «oss») behandler personopplysningene dine.

FORSKJELLIGE BEHANDLINGSANSVARLIGE
Når du besøker nettstedet vårt, når det legges ut informasjonskapsler, du foretar kjøp via nettstedet vårt og du sier ja til direkte markedsføring, er BC Norway AS din behandlingsansvarlige.

Når du bestiller time hos en forhandler for å prøvekjøre en bil eller i forbindelse med et verkstedbesøk, kjøper hos forhandleren, besøker en forhandler eller bare ønsker å snakke med en forhandler, er den aktuelle forhandleren også behandlingsansvarlig. Vi har angitt hvilke forhandlere som er behandlingsansvarlige nedenfor.

FORMÅL OG KATEGORIER AV PERSONOPPLYSNINGER
Kjøp. Når du kjøper produkter fra oss, herunder i forbindelse med service- og garantibehandling, trenger vi f.eks. navn, adresse, telefonnummer, betalingsinformasjon, kjøretøyopplysninger og ordredetaljer for å kunne oppfylle vår avtale med deg, jf. (GDPR Artikkel 6(1)(b)). Hvis du ønsker prisinformasjon m.v. for et produkt eller en tjeneste, behandler vi navn, adresse, telefonnummer, e-post med tanke på å inngå en avtale med deg på et senere tidspunkt, jf. (GDPR Artikkel 6(1)(b)).
Samtidig behandler vi personopplysninger ved kjøp for å overholde bokføringsloven, jf. (GDPR Artikkel 6(1)(c)).

Servicemeldinger. For å kunne yte god kundeservice, sender vi deg servicemeldinger om f.eks. inspeksjon av karosseri, rustinspeksjon, osv. der dette er relevant for garantidekningen din. Vi behandler f.eks. navn, kontaktinformasjon og kjøretøyopplysninger, jf. (GDPR Artikkel 6(1)(f)), der vår legitime interesse av å sende deg relevante servicemeldinger går foran din interesse i at opplysningene ikke behandles.

Nyhetsbrev og direkte markedsføring. Hvis du registrerer deg for nyhetsbrev, behandler vi navn og e-postadresse slik at vi kan sende relevant og målrettet markedsføringsmateriell. Behandlingen er basert på et samtykke fra deg, jf. (GDPR Artikkel 6(1)(a)). Samtykket kan når som helst trekkes tilbake.

Tilpasset markedsføring. Vår markedsføring i nyhetsbrev, på nettstedet vårt, i appene våre og på sosiale medier vil tilpasses ut ifra vår kunnskap om deg ved profilering, der vi f.eks. behandler navn, interesseområder, informasjonskapsler, IP-adresse, geografisk plassering, opplysninger fra våre kundedatabaser og opplysninger fra sosiale medieprofiler, jf. (GDPR Artikkel 6(1)(f)), der vår legitime interesse av å tilpasse markedsføringen går foran din interesse i at opplysningene ikke behandles.

Opptak til bruk innen markedsføring. Med tanke på markedsføring av produktene og tjenestene våre avtaler vi å bruke opptak av deg i markedsføringsmateriellet vårt, f.eks. bildemateriale til sosiale medier, nettsteder og brosjyrer, jf. (GDPR Artikkel 6(1)(b)).

Kundetilfredshetsundersøkelser og statistikk. For å følge opp kundetilfredsheten på tvers av markedet og for å kunne forbedre kundeservicen, gjennomfører vi kundetilfredshetsundersøkelser og utarbeider statistikk der vi f.eks. behandler navn, adresse, e-postadresse, kjøretøyopplysninger, opplysninger om siste kjøp, der vår legitime interesse om forbedring av vår kundeservice går foran din interesse i at opplysningene ikke behandles, jf. (GDPR Artikkel 6(1)(f)).

Lån av våre produkter. Hvis du avtaler å låne produktene våre, behandler vi f.eks. navn, adresse, e-post, telefonnummer og personnummer, der vår legitime interesse i å identifisere deg på riktig måte og gi deg instrukser går foran din interesse i at opplysningene ikke behandles, jfr. (GDPR Artikkel 6(1)(f)). Der vi samtidig behandler førerkortinformasjon skjer dette med tanke på å oppfylle gjeldende lovgivning, jf. (personopplysningslovens § 11, andre ledd, nr. 1).

Ved kontakt. Hvis du kontakter oss, behandler vi personopplysninger om deg for å dokumentere kvalitet og samsvar (f.eks. i forbindelse med foreldelsesfrister, sikkerhet, rettssaker eller myndighetsundersøkelser), der vår legitime interesse i å forbedre vår rettsstilling veier tyngre enn din interesse i at opplysningene ikke behandles, jfr. (GDPR Artikkel 6(1)(f)).

Informasjonskapsler ved bruk av nettstedet vårt. På nettstedet vårt samler vi inn informasjon om de registrerte, som vi lagrer i en såkalt informasjonskapsel – en liten tekstfil som lagres på den registrertes enhet. Denne informasjonen kan vi bl.a. bruke til å se hvor lenge nettstedet har vært benyttet, hvilke områder som er benyttet eller til å huske opplysninger, slik at det ikke er nødvendig å logge inn hver gang nettstedet besøkes.

Du kan lese mer om typer informasjonskapsler og hvordan vi bruker informasjonskapsler på nettstedet i vår retningslinjer for informasjonskapsler, der du også kan lese en utførlig veiledning om hvordan du kan slette informasjonskapsler.

Administrere brukerkonto. Når det opprettes en brukerkonto på plattformen vår, må du oppgi navn og e-postadresse, jf. (GDPR Artikkel 6(1)(b)) slik at produktene våre kan brukes, og er tilgjengelig fra ulike digitale enheter som avtalt med deg.

Sikkerhet. Vi overvåker brukeratferd og har implementert tekniske sikkerhetsløsninger på nettstedet vårt og i produktene våre, som omfatter behandling av ovennevnte personopplysninger der vår legitime interesse innen sikkerhet går foran din interesse i at opplysningene ikke behandles, jfr. (GDPR Artikkel 6(1)(f)).

VIDERE PERSONOPPLYSNINGENE DINE

I forbindelse med formålene som er angitt i denne erklæringen, utleverer vi dine personopplysninger til følgende andre kategorier av mottakere:

a) Relevante bilforhandlere og -produsenter.

b) Samarbeidspartnere som finansieringsselskaper, forsikringsselskaper og tjenesteleverandører (f.eks. veihjelp, dekkoppbevaring, priskalkulatorer og lignende).    

c) Andre leverandører og samarbeidspartnere som bistår vår virksomhet (f.eks. tjenesteleverandører, teknisk support, leverandørtjenester, finansinstitusjoner).

d) Selskaper som den dataansvarlige er konsernforbundne med.

e) Offentlige myndigheter. 

f) Sosiale medier (f.eks. Facebook, LinkedIn). 

OVERFØRINGER TIL LAND UTENFOR EØS

I utgangspunktet oppbevarer vi opplysningene dine innenfor EØS eller land som har et tilstrekkelig databeskyttelsesnivå. Disse landene har personvernlover som samsvarer med EØS-lovgivningen når det gjelder opplysningene dine. 

Hvis vi deler opplysningene dine med selskaper som er hjemmehørende utenfor (i)EØS eller (ii)land med et tilstrekkelig nivå av databeskyttelse, som definert i personvernforordningen kap. 5, inngår vi en avtale med disse selskapene om at de skal håndtere opplysningene dine på tilsvarende grunnlag som oss. I slike tilfeller sikrer vi at de overførte opplysningene er beskyttet. Kontakt oss hvis du ønsker mer informasjon om relevante overføringer og behandlinger.

Nærmere opplysninger om overføringer, inkludert kopi av dataoverføringsavtaler vi bruker, kan fås ved henvendelse til den dataansvarlige – se nedenfor.

OPPBEVARING OG SLETTING

Vi lagrer personopplysningene dine så lenge det er nødvendig for det eller de formålene opplysningene behandles for. Som hovedregel oppbevares opplysningene i 5 år fra den enkelte behandling, men det kan i særlige tilfeller være kortere eller lengre oppbevaringsperioder, herunder for å overholde rettslige krav til sletting eller oppbevaring.

OBLIGATORISK INFORMASJON

Opplysningene vi samler inn for behandling av personopplysninger, vil i noen tilfeller være obligatoriske, det vil si nødvendige, for å kunne kontakte deg, levere tjenesten, foreta kredittvurdering osv. I forbindelse med gjennomføringen av den konkrete persondatabehandlingen vil vi opplyse deg om hvilke opplysninger som er obligatoriske. Hvis vi ikke mottar de obligatoriske opplysningene, kan vi ikke levere den ønskede behandlingen eller tjenesten.

DINE RETTIGHETER

Du har følgende rettigheter:

- Du har rett til å be om innsyn, korrigering eller sletting av dine personopplysninger. 
- Du har også rett til å protestere på behandlingen av personopplysningene dine og begrense behandlingen av dem. 
- Spesielt har du en ubetinget rett til å motsette deg behandling av dine personopplysninger til bruk i direkte markedsføring. 
- Hvis behandlingen av personopplysningene dine er basert på ditt samtykke, har du rett til å trekke tilbake samtykket ditt når som helst. Din tilbakekallelse vil ikke ha betydning for lovligheten av behandlingen som er foretatt før din tilbaketrekking av samtykket ditt.  
- Du har rett til å motta personopplysninger du selv har oppgitt i et strukturert, vanlig brukt og maskinlesbart format (dataportabilitet).
- Disse rettighetene kan være underlagt vilkår eller begrensninger. Det er derfor ikke sikkert at du f.eks. har rett til dataportabilitet i det konkrete tilfellet – dette avhenger av de konkrete omstendighetene i forbindelse med behandlingsaktivitetene. 
- Du kan alltid sende inn en klage til en personvernmyndighet, f.eks. Datatilsynet (www.datatilsynet.no/)

Du kan utøve dine rettigheter ved å kontakte din behandlingsansvarlige – se kontaktinformasjon nedenfor.

Din behandlingsansvarlige

Når du besøker nettstedet vårt, når det legges ut informasjonskapsler, du foretar kjøp via nettstedet og du sier ja til direkte markedsføring, er din dataansvarlige:

BC Norway AS
CVR-nummer: 994429272
Oksenøyveien 10
N - 1366 Lysaker
[email protected]

Når du bestiller time hos en forhandler for å prøvekjøre en bil eller i forbindelse med et verkstedbesøk, kjøper hos forhandleren eller bare ønsker å snakke med en forhandler, er den aktuelle forhandleren også behandlingsansvarlig. Dette vil fremgå av nettstedet:

Hellestø
Hellesto.jaguar.no
Hellesto.landrover.no

Nardo Bil
Nardobil.jaguar.no
Nardobil.landrover.no

Motorpool
Motorpool.jaguar.no
Motorpool.landrover.no

Insignia
Insignia.jaguar.no
Insignia.landrover.no

Kverneland
Kvernelandbil.jaguar.no
Kvernelandbil.landrover.no

Bilbutikk
Bilbutikk1.jaguar.no
Bilbutikk1.landrover.no

Sandven
Sandven.jaguar.no
Sandven.landrover.no

Autostrada
Autostrada.jaguar.no
Autostrada.landrover.no

British Cars
Britishcars.jaguar.no
Britishcars.landrover.no

Sist oppdatert: 30.08.2022